Ημερίδα:ECO-MATRIX Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Οικολογία

2705
X

Περιγραφή

Ζωντανή κάλυψη από τη MichanikosApps
Τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013, 2:30-5:00μμ, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από τo LiveStreaming κανάλι της MichanikosApps, την πολύ ενδιαφέρουσα ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιολόγησης της Μήτρας Επαγγελματικής Επάρκειας στην Οικολογία, του Προγράμματος ECO-MATRIX.

Η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας στην οικολογία είναι το βασικό αποτέλεσμα του προγράμματος Vocational Qualification Transfer System in Ecology (www.ecomatrix.com), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme — Leonardo da Vinci. Η μήτρα επιχειρεί να περιγράψει τις ικανότητες που σχετίζονται με την οικολογία σε τέσσερα επαγγελματικά πεδία (Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Μηχανική και Χημεία) και τα βήματα απόκτησης αυτών των ικανοτήτων. Κύριος σκοπός της παρούσας ημερίδας είναι η δοκιμή και αξιολόγηση της μήτρας από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και εργοδότες που ανήκουν στα παραπάνω επαγγελματικά πεδία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και άλλα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως τη βάση δεδομένων πράσινων δεξιοτήτων, το φάκελο εξειδίκευσης, το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας και το πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας.

Category

Leave a Reply

avatar